Våre betingelser

NSAB 2000

Vi følger bestemmelsene i NSAB 2000 som regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver. Avtaleverket har kommet i stand gjennom forhandlinger  - og etter avtale - med Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre.