Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvorfor velge B. Iversen og ikke et av de store transportselskapene?

 

B. Iversen er en uavhengig speditør som i mange sammenhenger kan velge de løsningene som gir kunden størst fordeler. I tillegg til at gode avtaler med mange av de store transportselskapene sikrer konkurransedyktige priser. I tillegg har vi et team bestående av 7 ansatte med lang og bred erfaring innenfor bransjen.

 

Hvilke tjenester tilbyr B. Iversen?

 

 

Vi tilbyr alle typer transporttjenester, nasjonal og internasjonal transport med bil, båt, bane og fly. Uansett om det er mindre eller større forsendelser ordner vi med oppgaven. Mange har kanskje opplevd at veien mellom kjøper og selger kan være lang og komplisert. Vi tar ansvar for oppgavene i mellom, som eksport / import dokumenter og tollklareringer. Fra vårt moderne logistikksenter på Heimdal tilbyr vi også logistikk og terminaltjenester. Her disponerer vi i tillegg tollager. Du slipper å forholde deg til mange transportbedrifter men ett firma, ett telefonnummer og en kontaktperson.

 

Har dere noen referanser?

 

 

Flere og flere virksomheter velger å sette bort logistikkoppgavene til en tredjepart. Det frigir tid og ressurser til andre oppgaver. Vi har systemene og erfaringen som gjør at vi kan tilby skreddersydde og fleksible løsninger for kunden. Vi har blant annet en rekke kunder innenfor teknologi og innovasjonsmiljøet i Trondheim, som har spesielle krav/ønsker knyttet til transport. Vi har erfaring fra bedrifter blant annen innen oljeleting / oljeboring / medisinsk utstyr og elektronikk for å nevne noe. I tillegg bistår vi en rekke ulike bedrifter med store og mindre oppgaver knyttet til transport og logistikk.