Incoterms 2000

Incoterms 2000

Det internasjonale regelverket Incoterms 2000 er et av de mest brukte i internasjonal handel. Disse reglene definerer leveringsforpliktelsene til hhv. selger og kjøper i salgskontrakten og sier noe om:  
  • transportrisiko – faren for skade og tap på varer under varetransport
  • transportkostnader – hvem av selger eller kjøper som betaler for transporten
  • ansvaret for (kostnader og risiko) knyttet til eksport- og importformaliteter

Se oversikt over de ulike betingelsene i Incoterms 2000