Incoterms 2010

Det internasjonale regelverket Incoterms 2010 er et av de mest brukte i internasjonal handel. Disse reglene definerer leveringsforpliktelsene til hhv. selger og kjøper i salgskontrakten og sier noe om:
- transportrisiko – faren for skade og tap på varer under varetransport
- transportkostnader – hvem av selger eller kjøper som betaler for transporten
- ansvaret for (kostnader og risiko) knyttet til eksport- og importformaliteter

Se oversikt over de ulike betingelsene i Incoterms 2010 (PDF-fil)
Åpne stort bilde: Klikk her Åpne Incoterms 2010 PDF-fil: Klikk her