Fortolling

Varer som innføres til Norge må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet før de kan leveres/tas i bruk.
Vi tilbyr fortollingstjenester for bedrifter og privatpersoner

- Importklarering
- Eksportklarering
- Transitteringer
- Tollager
- Rådgivning

Vi har også mulighet til å legg inn fortolling direkte mot grense