Fem grunner

Fem grunner til å velge B.Iversen

1. Uavhengighet
B. Iversen er en uavhengig aktør som velger de mest konstnadseffektive og egnende transportmåter ut i fra kundens behov.


2. Oppfølging og tilbakemelding
Vi følger aktivt opp en transport fra avsender til mottaker og sørger for levering til riktig tid. I tillegg gir vi tilbakemelding ved avvik. 


3. Internasjonalt nettverk
Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi tilby transport til og fra de fleste steder i verden.


4. Fast kontaktperson
Som fast kunde forholder du deg kun til ett telefonnummer og en kontaktperson uansett hvor sammensatt og komplisert transporten er.


5. Kompetanse og metodikk
B. Iversen har vellprøvde systemer og lang erfaring som sikrer de beste løsningene ut i fra dine behov.